• IMG_0305.JPG
  • IMG_0325.JPG
  • IMG_4100.JPG

Välkommen till oss på Brand & Säkerhetstjänst. 

Vi har stor erfarenhet av all form av sanering. Det kan handla om asbest, pcb, klotter eller sanering av t ex lägenheter efter en brand.

Vi är också specialister på att förebygga problem genom att brandtäta genomföringar för kablar, ventilation, rör och liknande, samtidigt utbildar vi i heta arbeten för den som så önskar.

Vi har ett komplett program med produkter och system för all typ av sanering.

Med våra program kan vi ge den bästa tekniska lösningen till lägsta kostnad - utan att ge avkall på funktion eller säkerhet.