Företaget startades 1994 av min bror Conny Johansson. 2002 blev jag Mikael Lilja anställd för att 2004 köpa in mig på 50% då skedde också namnbyte på företaget till Brand & Säkerhetstjänst i Uddevalla AB där CeJi Sanering ingår som ett verksamhetsbolag.

I december 2007 blev jag ensam ägare och jag anställde min fru Annika på kontoret, sedan 2010 är hon delägare.

I verksamheten bedrivs sedan start saneringar, brandfogning, mjukfogning samt golvslipning. 2004 tillkom även förebyggande brandskydd som verksamhet, både mot företag och privatpersoner vilket innebär årskontroll av släckare, försäljning samt utbildning.

Vi är 10-13 personer anställda i företaget, exklusive oss själva

Ägarna beskuren

Mycket välkomna till oss Annika och Mikael Lilja

---------------------------------------------

Brand & Säkerhetstjänst är ett dotterbolag till Kvarnkasen Konsult AB som äger fastigheten där vårt lager och kontor finns.