Genomgång av hål i väggar efter renoving av befintlig byggnad. Allt för att skapa den integritet som en korrekt brandvägg behöver ha.

Före brandtätning är väggen inte säker

Före arbetet påbörjades

Efter brandtätning är det tätt runt genomföringarna.IMG 0296

Efter genomfört arbete ser det ut som det skall.

Före tätning av tak mot vägg.

Före arbetets början så kunde branden ta sig igenom här.

Brandsäker tätning gjord vid en mellanvägg.

Efter arbetets avslut så är väggen brandsäker igen.

Vi gick igenom ett gammalt hus före rivning bara för att se så att all form av asbest försvann innan grävskoporna kom till platsen och gjorde sitt.

DSCN0957

 

Detta hus skulle gås igenom före rivning.

 Rör med asbestisolering som nedmonteras korrekt.

Här var det mycket att rensa.

Asbestskivor i väggar.

Lite svårare när man har använt fiberskivor.